Donnerstag 25.Juni 2009
Rosengarten - König Laurins Felsenburg
Foto: Annette Hoheisel